ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM
Union Library Management
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีชื่อเรื่อง
   ไพบูลย์ ช่างเรียน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
300 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   อ.
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
510 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   ทนงศักดิ์ อัศวญสุวกรม
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
510 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   +
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
574 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   สมัย เห
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
510 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   อ.
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
510 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   ราชาธิราช
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
895.914 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีชื่อเรื่อง
   อดิเรก เนตยานันท์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
511 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   จุฬาลง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
895.914 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   สัตว์เลี้ยงเสริมรายได้
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
'ลุยโจทย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 4 ม.4-5-6 ..
   สุวรรณ สุวรรณเวช และโสภณ ปิ่นทอง
   หนังสือ ที่ ห้องซ่อม(ห้องสมุดโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
307.02/ส869 
(แอม)คุยเรื่องปลาตู้
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
639.34 
1 องศา จุดเปลี่ยนประเทศไทย
   อัฐพงศ์ เพลินพฤกษา
   หนังสือ ที่ Fic(ห้องสมุดโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
303.4/อ534ห 
10 กลยุทธ์พูดดีโดนใจ
   สุนิพัฒน์ รองสุพรรณ์ / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
808.5,ส818ส 
100 tests for entrance
   นันทา เดชธรรมฤทธิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 13 ไอเทม)
420 
100 การละเล่นของเด็กไทย
   วิเชียร เกษประทุม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
394.3 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [314]   [แสดง 20/6279 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.