ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM
Union Library Management
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1ห้องสมุดโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
         Fic Fic
         main-book หนังสือทั่วไป
         main-fic นวนิยาย (ขอยืมได้)
         main-multimedia ห้องสื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         main-res วิจัย
         main-serial วารสาร (ขอยืมได้)
         Reference book Reference book
         repair ห้องซ่อม (ขอยืมได้)
         ss สถานที่
         นสพ หนังสือพิมพ์
   [แสดง 1/1 รายการ]
กลับ

 Copyright 2019. All Rights Reserved.