ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM
Union Library Management
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ผู้แต่ง คิมดอกฮี.
 ชื่อเรื่อง กำเนิดโลกและวิวัฒนาการแสนพิศวง:ชุดอัจฉริยะวิทยาศาสตร์.
 พิมพ์ลักษณ์ กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
 เลขเรียก 550,ค451ก.
 รูปเล่ม 176หน้า, ราคา189หน้า.
 หัวเรื่อง โลกวิทยา.
 ผู้แต่งร่วม วิทยา จันทร์วิรัตนชัย แปล.
 ISBN 9786160827480.
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
550,ค451ก.   
  Barcode: 019986
หนังสือทั่วไป บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
550,ค451ก.  ฉ.2 
  Barcode: 019987
หนังสือทั่วไป บนชั้น


 Copyright 2019. All Rights Reserved.