ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM
Union Library Management
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก
วันปิดทำการของห้องสมุด
ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 29 พฤษภาคม 2561  วันวิสาขบูชา
2 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
3 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
4 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่9
5 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยะมหาราช
6 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9
7 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
8 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันพระราชสมภพ"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู"(วันพ่อแห่งชาติ)
9 1 กรกฎาคม ของทุกปี  วันสถาปนาแต่งตั่งองค์รัชทายาท ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10
10 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
11 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
12 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
13 16 มกราคม ของทุกปี  วันครู
14 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Copyright 2019. All Rights Reserved.